Čekací doby plánovaných výkonů v roce 2024

Tak jako má každý pacient právo na dostupnou a kvalitní zdravotní péči, má také právo na výběr zdravotnického zařízení, kde podstoupí plánovanou operaci. Mnohdy jsou ale čekací doby velmi dlouhé, a to až v řádu několika měsíců. Důvody jsou různé – od počtu naplánovaných výkonů na dané období ve vybrané nemocnici, omezené lůžkové kapacity až po nepříznivou personální situaci anebo dostupnost pooperační či následné péče.

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje tuto situaci vnímá a usiluje o to, aby v jeho nemocnicích pacienti zbytečně nečekali. Na většinu plánovaných operačních výkonů objednává pacienty v řádu jednoho až dvou měsíců. Pouze u kloubních náhrad jsou čekací doby delší, ale i zde se snažíme, abychom patřili v ČR k těm s kratší objednací dobou. Zmapovali jsme pro Vás ve svých nemocnicích aktuální situaci a nabízíme pacientům možnost porovnat si čekací doby vybraných zákroků.

Cílem je nabídnout pacientům s danou diagnózou možnost výběru zdravotnického zařízení na základě délky čekací doby. Pacienti mohou některé nejčastější operace podstoupit v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje již během několika týdnů a zkrátit si tak jinde dlouhé čekání na operaci. Termín si pak mohou pacienti následně domluvit ve zvolené nemocnici.

„Termín na nejčastěji prováděné operační výkony, jako je operace žlučníku, jakékoli kýly, konečníku či varixů dolních končetin jsme schopni dát v horizontu 2–3 týdnů, v případě značných obtíží i dříve. U relativně zdravých pacientů, po dohodě s indikujícím chirurgem, je možné nastoupit do nemocnice až v den operace. Pacienti jistě ocení příjemnou atmosféru, obvykle krátkou dobu hospitalizace a mohou se spolehnout, že jim bude výkon proveden zkušeným operatérem. Byť se jedná o operace tzv. relativně častých diagnóz, nedoporučuji kýlu či obtíže se žlučníkem podcenit a operační řešení odsouvat, případné komplikace mohou mít až dramatický průběh s vážnými následky,“ říká MUDr. Pavel Křenovský, primář chirurgického oddělení Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem, která v dubnu spustila provoz zcela nových operačních sálů.

Možnost absolvovat plánovaný operační výkon v Náchodě, Jičíně, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou a Dvoře Králové může být zajímavou alternativou i pro nemocné ze vzdálenějších míst také proto, že jsou všechny naše nemocnice dobře dopravně dostupné. Samozřejmě vždy bude záležet na výsledcích předoperačních vyšetření pacienta a reálných možnostech dané nemocnice, které se mohou v průběhu času měnit.

V příloze najdete ke stažení tabulku, kde všechny nemocnice ZH KHK a.s. (ON Jičín, ON Náchod, ON Trutnov, Nemocnice Rychnov nad Kněžnou a Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem) nabízí výkony, které v rámci svých specializací provádějí a uvádí zde přibližnou dobu čekání na daný zákrok.

PřílohaVelikost
PDF icon cekaci_doby_souhrn_24.pdf131.38 KB