Seznam písemných informovaných souhlasů

Seznam písemných informovaných souhlasů v Městské nemocnici a.s., Dvůr Králové nad Labem (MNDK)

Podle §34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování je v MNDK vyžadován písemný informovaný souhlas pacienta nebo zákonného zástupce u těchto zdravotních služeb (výkonů):

 • Souhlas pacienta s hospitalizací
 • Nesouhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb – negativní reverz
 • Souhlas s umělým přerušením těhotenství – interrupce

MNDK si dále v souladu s ustanovením výše uvedeného zákona určilo seznam zdravotních služeb (výkonů), u kterých jednotlivá pracoviště obligatorně vyžadují písemný souhlas pacienta nebo jeho zákonného zástupce.

ARO

 • Analgosedace/krát­kodobá anestezie
 • Celková anestézie

Endoskopie

 • Gastroskopické vyšetření
 • Kolonoskopické vyšetření
 • PEG – perkutánní endoskopická gastrostomie

Chirurgické oddělení

 • Amputace končetiny
 • Cholecystektomie
 • Appendektomie
 • Zlomenina kosti – osteosyntéza
 • Diagnostická laparoskopie
 • Revize dutiny břišní
 • Plastika břišní kýly
 • Operace křečových žil
 • Operace žaludku a dvanáctníku
 • Resekce tenkého střeva
 • Resekce tlustého střeva – konečníku
 • Artroskopie ramenního kloubu
 • Artroskopie kolenního kloubu
 • Onemocnění konečníku – hemorhoidy, abscesy, píštěle, polypy

Interní oddělení

 • Elektrická kardioverze
 • Punkce/drenáž tělesných dutin
 • Sternální punkce

Urologické oddělení

 • Bilaterální orchiektomie
 • TURP-transuretrální prostatektomie
 • Nefrektomie

Radiodiagnostické oddělení

 • Asistence při RTG vyšetření
 • Cílená punkční biopsie štítné žlázy
 • Cílená punkční biopsie
 • CT-Nitrožilní podání jodové kontrastní látky
 • Perkutánní drenáž abscesu

Podávání transfúzních přípravků

 • Písemný souhlas pacienta s transfúzí a poučení
 • Písemný nesouhlas s transfúzí

Gynekologický stacionář

Na formuláři příslušného informovaného souhlasu najdete informace o povaze výkonu, přínosu, rizicích, alternativách, omezeních a režimových opatřeních. Pokud budete mít jakékoliv další otázky ohledně operace/výkonu, neváhejte se zeptat ošetřujícího lékaře.