Odběry na oGTT

Orální glukozový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem glukozy v plazmě nalačno.

OGTT se dále používá v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. V tomto případě se test provádí ve 24. – 28. týdnu gravidity.

Na vyšetření je nutné se předem objednat na telefonním čísle +420 499 300 6­15. Test trvá 2 hodiny.

Před vyšetřením pacient konzumuje navyklou stravu bez omezení sacharidů v potravě, nesmí dodržovat redukční dietu, zůstává v obvyklé fyzické zátěži.

Před vlastním testem lační 12 hodin. Test začíná v 7 hodin ráno. Po celou dobu testu je pacient v klidu, nejí, nekouří!