Laboratoř klinické biochemie a hematologie

Kontakty

Biochemická laboratoř+420 499 300 615
Hematologická laboratoř+420 499 300 626

Odběrová místa

Laboratoř nemocnice

Den Čas
Pondělí – Pátek 07:00 – 10:00
Odběrová sestra: J. Texlová

Nová poliklinika

Den Čas
Pondělí – Pátek 07:00 – 11:00
Odběrová sestra: M. Fischerová Kopecká

Provozní doba

Den Čas
Pondělí – Pátek 06:00 – 15:30
Sobota – Neděle  

Ústavní služba

Den Čas
Pondělí – Pátek 15:30 – 06:00
So, Ne, Sv nepřetržitě

Ranní moč je potřeba odezdat do 09:30 hod.

Umístění

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Popis pracoviště

Laboratoř se zabývá vyšetřením biologických materiálů lidského i zvířecího původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická, imunochemická, hematologická a imunohemato­logická vyšetření.

Analýzy jsou prováděny nejen pro pacienty ze všech oddělení královédvorské nemocnice, ale i pro pacienty z ordinací praktických a odborných lékařů ve Dvoře Králové n.L. a okolí.

Oddělení klinické biochemie a hematologie používá diagnostické soupravy a analytickou techniku renomovaných výrobců.

Laboratoř je vybavena biochemickými, hematologickými a imunochemickými analyzátory a další moderní přístrojovou techniku, s přímým napojením na PC, potřebnou pro kvalitní provedení daného sortimentu vyšetření.

Data laboratoře z laboratorního informačního systému (LIS) jsou dostupná nejen pro všechny uživatele nemocničního informačního systému (NIS), ale elektronicky i pro řadu privátních ambulancí a veterinární lékaře.

Úroveň práce, přesnost a správnost vyšetřovacích metod je sledována pomocí vnitřní kontroly kvality práce a v kontrolních cyklech Systému externí kontroly kvality. Jednotlivé odborné společnosti udělují certifikáty a osvědčení o účasti v těchto kontrolách (k nahlédnutí v laboratoři).

Přehled všech vyšetření standardně poskytovaných pacientům v MNDK včetně vyšetření zasílaných do externích laboratoří je součástí laboratorní příručky.

Vyšetření pro samoplátce

Celý sortiment vyšetření se provádí i na žádost pacienta za přímou platbu. Bližší informace na telefonních číslech laboratoře.