Oddělení následné péče - 1.patro

Kontakty

Inspekční pokoj+420 499 300 662

Návštěvní hodiny

Pondělí – neděle: 13:30 – 16:00 hod.

Od 19. 4. 2021 jsou povoleny návštěvy na oddělení následné péče v naší nemocnici za následujících podmínek: Za jedním pacientem mohou přijít dvě osoby, dvakrát týdně, na dobu maximálně 30 minut. Každý návštěvník se prokáže Antigenním nebo PCR testem na Covid-19 s negativ-ním výsledkem maximálně 48 hodin starým (nebo s potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 max. před 90 dny) nebo se prokáže certifikátem o očkování starším 14 dní. Bude vybaven svým respirátorem třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Měření teploty a dezinfekce rukou před vstupem na oddělení provede personál oddělení.

Umístění

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Personál

primářka
příjem pacientů na oddělení NP
Pevná linka+420 499 300 661
staniční sestra
Inspekční pokoj+420 499 300 662