Radiodiagnostika

Radiodiagnostické oddělení (RDG) je oddělením komplementu (společné léčebné a vyšetřovací složky) a bylo vždy vybavováno personálně a přístrojově tak, aby plně vyhovovalo potřebám dvorské nemocnice. Cílem práce oddělení je pomocí zobrazovacích metod poskytnout klinickým oddělením, ambulancím a praktickým lékařům co nejlepší obrazové informace o zdravotním stavu pacientů a případných odchylkách od něj.

Pro zobrazování orgánů těla je používáno ionizující záření (Roentgenovy paprsky) a mechanické vlnění (ultrazvuk – ultrasonografie). V současnosti je RDG oddělení vybaveno moderními přístroji prakticky pro všechny modality zobrazovacích metod potřebné pro městskou nemocnici jak pro základní vyšetření (běžné rtg snímky), tak pro ultrazvuk a CT vyšetření. Obrazové výstupy ze všech modalit jsou digitalizovány, data jsou uchovávána nebo dále používána v PACS (systém pro archivaci a zobrazování obrazových dat), nemocnice tak přešla na plně bezfilmový provoz RDG oddělení.

Počítačová tomografie (CT)

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

CT pracoviště je vybaveno multidetektorovým spirálním CT přístrojem firmy Philips.

Na přístroji provádíme všechna běžná CT vyšetření bez...

Skiagrafie (RTG) - nemocnice

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Rentgenové pracoviště v nemocnici je vybaveno zařízeními pro nepřímou digitalizaci.

Ty umožňují kvalitnější zpracování RTG snímků, při...

Skiagrafie (RTG) - poliklinika

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Rentgenové pracoviště na poliklinice je vybaveno zařízeními pro nepřímou digitalizaci.

Ty umožňují kvalitnější zpracování RTG snímků, při...

Ultrazvuk

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Vyšetření je prováděno na základě doporučení praktickým nebo odborným lékařem.

Zároveň je nutné se předem telefonicky nebo osobně...

vrchní radiologický asistent
Pevná linka+420 499 300 613