Chirurgie

Chirurgické oddělení Městské nemocnice má dlouholetou tradici. Poskytuje 24 hodinovou chirurgickou péči Královedvorskému regionu se spádem bezmála 32 000 obyvatel.

Chirurgické oddělení sestává z 2 chirurgických ambulancí, chirurgického oddělení s 50 lůžky dělenými do dvou stanic a chirurgické JIP.

K dispozici jsou dva operační sály – aseptický pro výkony ortopedicko – traumatologické, cévní a výkony, kde je použit implantát (např. operace kýly) a sál septický pro výkony spadající zejména do oblasti břišní chirurgie.

Spektrum poskytované péče: operace kýly laparoskopickými technikami s použitím moderních implantátů, břišní chirurgie (velká část též laparoskopicky) vyjma specializovaných výkonů na slinivce břišní, játrech a rekonstrukce žlučových cest. Končetinová traumatologie – konzervativní i operační postupy – jsou prováděny tzv. nitrodřeňové i dlahové osteosyntézy (dle AO postupů). V rámci chirurgického oddělení jsou prováděny též ortopedické výkony jako jsou artroskopie velkých kloubů či „menší“ výkony – kupř. korekční osteotomie, operace lupavých prstů, epikondylitid, úžinových syndromů na horní končetině apod. Provádíme též operace varixů dolních končetin, zabýváme se léčbou chronických defektů, kde ve vhodných případech využíváme podtlakové terapie aplikované na ránu.

Ročně je zde provedeno kolem 1200 operací. Objednací doba k plánované operaci činí 3 týdny. V roce 2019 bylo na chirurgické ambulanci ošetřeno 20 037 pacientů.

Rozsah nabízených operačních výkonů

Výkony zahrnující klasickou i laparoskopickou chirurgii

Nadstandardní pokoje

Chirurgické oddělení disponuje jedním nadstandardním dvojlůžkovým pokojem. Pokoj je umístěný v 1. patře chirurgie, má vlastní sociální zařízení, LCD TV a internet.

Pobyt je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.