Oddělení následné péče

Na oddělení následné péče poskytujeme dlouhodobou komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří vyžadují pobyt ve zdravotnickém zařízení po zaléčení na akutním lůžku.

Zajišťujeme stabilizaci zdravotního stavu nemocného, veškerá péče je zaměřena na včasnou mobilizaci a aktivizaci pacientů.

Spolupracujeme s příbuznými, se souhlasem rodiny sociální sestra podává žádosti o umístění do sociálních zařízení. Pacienty přijímáme i na doporučení praktického lékaře při náhlém zhoršení stavu chronicky nemocných v domácím prostředí.

Poskytujeme i komplexní paliativní léčbu nevyléčitelně nemocným.

Pacientům nabízíme 50 lůžek v 16 pokojích.

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem