Parkování

Ve snaze omezit pohyb soukromých vozidel po areálu nemocnice je umožněn jejich vjezd pouze v odůvodněných případech (doprava imobilních a těžce se pohybujících pacientů apod.).

U brány nemocnice je instalováno hlasové zařízení, pomocí kterého je možné se z automobilu domluvit s obsluhou závory na umožnění vjezdu vozidla do areálu nemocnice. Pokud nesplňujete podmínky pro vjezd do areálu, můžete zaparkovat vozidlo na svahu před vjezdem do nemocnice.

V žádném případě však neparkujte v prostoru autobusové zastávky, který je označen dopravní značkou „zákaz zastavení“ – při porušení tohoto zákazu vám hrozí pokuta ze strany policie.

Parkování

V areálu nemocnice se nalézají celkem tři plochy, využitelné k parkování – centrální parkoviště pod budovou oddělení následné péče a parkovací plochy pod administrativní budovou a budovou bývalé biochemické laboratoře.

Prosíme pacienty a návštěvníky nemocnice, aby neparkovali před hlavní budovou na místech označených žlutou čárou, a při parkování se chovali ohleduplně tak, aby jejich vozidla nepřekážela v průjezdu ostatním, zejména sanitním vozům.