Urologie

Urologie Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové n. L. je standardním pracovištěm okresního typu se spádovým územím zahrnujícím cca 150 tisíc obyvatel, tj. celý okres Trutnov a část okresu Jičín - Novopacko, Bělohradsko, Peckovsko.

Akutní péči může pracoviště dle kapacitních možností poskytovat celému okresu Jičín.

staniční sestra
Inspekční pokoj+420 499 300 643