Etický kodex lékaře

Etický kodex české lékařské komory

Lékař vykonávající lékařské povolání na území České republiky, musí být členem ČLK. Česká lékařská komora dohlíží, aby její členové vykonávali své povolání odborným způsobem, v souladu s etikou.

Etický kodex ČLK nabyl účinnosti dne 1. 1. 1996 a byl novelizován dne 22. 6. 2007 s účinností od 22. 7. 2007. Etický kodex ČLK má šest částí. § 1 obecné zásady, § 2 Lékař a výkon povolání, § 3 Lékař a nemocný, § 4 Vztahy mezi lékaři, § 5 Lékař a nelékař, § 6 Závěrečná ustanovení.

Text tohoto kodexu je uveden na webových stránkách České lékařské komory: https://www.lkcr.cz/…predpisy-clk