Pro pacienty a klienty

Před přijetím do nemocnice se řiďte radami Vašeho praktického lékaře. K plánovanému přijetí se dostavte v určenou dobu, při náhlém...

Máte – li při Vašem pobytu v Městské nemocnici Dvůr Králové n.L zájem o návštěvu nebo přítomnost:

  • Duchovního
  • Rozhovor
  • Naslouchání...

Návštěvy v nemocnici jsou možné denně. Doporučené návštěvní hodiny jsou v odpoledních hodinách dle rozpisu návštěv jednotlivých oddělení....

Vážení pozůstalí, dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého. Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad...

V rámci poskytování kvalitní zdravotní péče a zvyšování spokojenosti pacientů s poskytovanými službami Vám předkládáme postup při...

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

V zájmu zlepšování a zkvalitňování zdravotní péče poskytované na pracovištích nemocnice jsme od 1. 1. 2016 zřídili funkci pacientského...

Ve snaze omezit pohyb soukromých vozidel po areálu nemocnice je umožněn jejich vjezd pouze v odůvodněných případech (doprava imobilních a...

Podpora zdraví v MNDK

Každý z nás má zdraví ve svých rukou. Zdraví ovlivňuje mnoho faktorů – zdravý životní styl 60%, dědičnost 20%,...

Práva pacientů ČR

  1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči prováděnou s porozuměním kvalifikovanými pracovníky.
  2. ...

Regulační poplatky platí pojištěnec, za dítě jeho zákonný zástupce. Pokud výše poplatků, které musí pojištěnec za daný rok uhradit,...

Informace, přepojení na jednotlivá oddělení

Vrátnice: 499 300 611

Doprava

  • MHD:
    • autobusová zastávka se nachází před vjezdem do...

Seznam písemných informovaných souhlasů v Městské nemocnici a.s., Dvůr Králové nad Labem (MNDK)

Podle §34 zákona č. 372/2011 Sb., o ...

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

Cena poskytnutého zdravotního výkonu na žádost fyzické nebo právnické osoby (např. laboratorní...