Nadační fond pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové n/L

Město Dvůr Králové nad Labem v roce 2018 založilo Nadační fond pro podporu Městské nemocnice, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem, jehož účelem je peněžní a věcná podpora našeho zdravotnického zařízení. Nadační fond pro podporu Městské nemocnice a s. vyhlásil „Stipendijní program“ na zajištění nových nelékařských zdravotnických pracovníků pro nemocnici.

Královéhradecký kraj na realizaci tohoto projektu přidělil dotaci 560 000,- Kč, přičemž stipendium pro jednoho příjemce činí: 80 000,-Kč. Součástí přílohy je Směrnice o Stipendijním programu nadačního fondu, kde jsou uvedeny veškeré informace a podmínky pro poskytnutí stipendia, dále Žádost o poskytnutí stipendia a Smlouva o poskytnutí stipendia.

Správní rada Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice a.s. v rámci „Stipendijního programu“ schválila pro akademický školní rok 2023/2024 dva termíny pro podávání žádostí o stipendium – první termín od 8. 1. 2024 - 30. 4. 2024, druhý termín od 1. 7. 2024 – 30. 9. 2024.

Nové žádosti o poskytnutí stipendia pro studenty školního roku 2023/2024 je v prvním kole možné podávat nejpozději do 30. 4. 2024, v druhém kole do 30. 9. 2024. Veškeré informace a podmínky pro poskytnutí stipendia jsou dostupné na webových stránkách Městské nemocnice, a. s., v sekci Nadační fond.

Datum vzniku a zápisu: 3. 12. 2018

Sídlo: Dvůr Králové n.L., Vrchlického 1504, 544 01

IČO: 076 81 852

č. ú.: 131–359290227/0100

Správní rada:
Mgr. Eva Neumannová – předsedkyně
Mgr. Alexandra Jiřičková – místopředsedkyně
Mgr. Jana Holanová – členka
Jan Bém – člen
Luděk Krýza – člen