Nadační fond pro podporu Městské nemocnice a.s. ve Dvoře Králové n/L

Město Dvůr Králové nad Labem v roce 2018 založilo Nadační fond pro podporu Městské nemocnice, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem, jehož účelem je peněžní a věcná podpora našeho zdravotnického zařízení.

Nadační fond pro podporu Městské nemocnice a s. vyhlásil „Stipendijní program“ na zajištění nových nelékařských zdravotnických pracovníků pro nemocnici. Královéhradecký kraj na realizaci tohoto projektu přidělil dotaci 560 000,– Kč, přičemž stipendium pro jednoho příjemce činí: 80 000,–Kč.

Součástí přílohy je Směrnice o Stipendijním programu nadačního fondu, kde jsou uvedeny veškeré informace a podmínky pro poskytnutí stipendia, dále Žádost o poskytnutí stipendia a Smlouva o poskytnutí stipendia.

Správní rada Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice a.s. v rámci „Stipendijního programu“ schválila pro akademický školní rok 2020/2021 dva termíny pro podávání žádostí o stipendium – první termín od 8. 1. 2021 – 30. 4. 2021, druhý termín od 1. 7. 2021 – 30. 9. 2021.

Žádost o poskytnutí Stipendia se všemi přílohami (podepsanou smlouvou, potvrzení o studiu, čestné prohlášení o zařazení do jiného stipendijního programu, souhlas se zpracováním osobních údajů) musí být doručena v prvním kole nejpozději do 30. 4. 2021, v druhém kole do 30. 9. 2021 na adresu: Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 54401 Dvůr Králové nad Labem. Obálka žádosti bude viditelné označena „Stipendium“.

Nadační fond pro podporu Městské nemocnice, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem

Datum vzniku a zápisu: 3. 12. 2018

Sídlo: Dvůr Králové n.L., Vrchlického 1504, 544 01

IČO: 076 81 852

Správní rada:
Mgr. Eva Neumannová – předsedkyně
Mgr. Alexandra Jiřičková – místopředsedkyně
Mgr. Jana Holanová – členka
Jan Bém – člen
Luděk Krýza – člen