Finanční účtárna

Kontakty

Pevná linka+420 499 300 683

Pracovní doba

Den Čas
Pondělí 07:00 – 15:30
Úterý 07:00 – 15:30
Středa 07:00 – 15:30
Čtvrtek 07:00 – 15:30
Pátek 07:00 – 15:30

Umístění

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
1. NP

Popis pracoviště

Ekonomické oddělení

 • vede účetnictví organizace,
 • vypracovává měsíční a čtvrtletní bilance a sestavuje roční účetní uzávěrku,
 • provádí vypracování plánovacích dokumentů společnosti a vyhodnocuje jejich plnění,
 • provádí finanční operace a styk s peněžními ústavy,
 • vede evidenci devizového hospodářství,
 • provádí činnosti vyplývající ze vztahu k rozpočtu státu, obcím a finančním úřadům,
 • výkonně zabezpečuje agendy účetnictví a informatiky, včetně oběhu sociálně ekonomických informací a účetních dokladů,
 • vypracovává ekonomické rozbory a koordinuje výkaznictví společnosti,
 • provádí agendu inventarizací, mank, škod, penále a pokut,
 • provádí agendu saldokontních úhrad faktur, penalizace a zúčtovacího styku s bankou,
 • koordinuje automatizaci administrativních prací a dalších činností pomocí výpočetní techniky včetně členění společnosti na provozní a nákladová střediska pro potřeby evidence a výkaznictví,
 • vypracovává smlouvy,
 • koordinuje kontrolní činnost v rámci společnosti,
 • provádí archivační činnost v rámci ekonomického úseku,
 • vede operativní evidenci majetku společnosti,
 • jedná s orgány vykonávajícími kontrolní činnost podle obecně platných předpisů ve věcech týkajících se působnosti ekonomického útvaru,
 • plní další úkoly vyplývající z interních a obecně platných předpisů vztahujících se k výkonu ekonomických agend a k zajišťování:
  • ochrany majetku společnosti a požární ochrany,
  • bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • kontrolní činnosti.
 • spolupracuje s technickým útvarem, zejména při vyřazování a likvidaci nepotřebných materiálů a hmotného majetku, v agendě energií, oprav, apod.,
 • provádí ve spolupráci s právníkem společnosti vymáhání náhrad škod – penále a pokut,
 • vede evidenci darů.

Personál

účetní
výdej faktur
Kancelář+420 499 300 683
příjem faktur
správa majetku
Kancelář+420 499 300 683