Podpora zdraví

Podpora zdraví v MNDK

Každý z nás má zdraví ve svých rukou. Zdraví ovlivňuje mnoho faktorů – zdravý životní styl 60%, dědičnost 20%, zdravotní péče 10% a životní prostředí 10–20%. Mezi významné faktory, které podporují naše zdraví, patří správná výživa, dostatečný pohyb, kvalitní spánek, abstinence kouření, alkoholu a drog, dodržování hygienických pravidel, zvládání stresu atd. Všichni zdravotničtí pracovníci v MNDK jsou připraveni pomáhat pacientům při navrácení zdraví a prevenci nemocí. Program podpory zdraví je zaměřen na opatření k podpoře zdraví a prevenci onemocnění, jejichž cílem získat lepší kontrolu nad zdravím, případně zdraví zlepšit.

Program pro pacienty

  • Edukace diabetiků
  • Edukace stomiků
  • Prevence infekcí – nácvik správné hygieny rukou
  • Prevence kardiovaskulárních onemocnění
  • Prevence kolorektálního karcinomu
  • Prevence karcinomu prostaty

Program pro veřejnost

  • 1× ročně pořádá MNDK Den zdraví zaměřený na prevenci kardiovaskulárních onemocnění a diabetu – měření krevního tlaku a pulsu, glykémie, prevenci kolorektálního karcinomu, prevenci rakoviny prsu, prevenci infekcí – správný nácvik hygieny rukou atd.

Internetové odkazy

Poradna nutričních terapeutů Fakultní nemocnice HK tel. 495 832 230, 495 832 809

Obezitologická ambulance Fakultní nemocnice Hradec Králové tel. 495 834 844
Nutriční poradna Kulihrášek Dvůr Králové n. L. tel. 605 707 655