Informace pro pozůstalé

Vážení pozůstalí, dovolte, abychom Vám vyslovili hlubokou soustrast nad ztrátou Vašeho blízkého. Městská nemocnice a.s., Dvůr Králové nad Labem se Vám předáním následujících informací, pokusí ulehčit psychicky náročné období při vyřizování náležitostí a při zabezpečení pohřbu.

  • Po obdržení oznámení úmrtí se dostavte na oddělení MNDK, kde byl Váš příbuzný zemřel. Pokud Váš blízký dříve nevyslovil nesoulas s poskytnutím informací o jeho osobě, Vám lékař sdělí informace o okolnostech a příčině úmrtí a o tom zda bude provedena pitva.
  • Na oddělení, kde Váš blízký zemřel, Vám budou předány na základě Vašeho průkazu totožnosti a proti Vašemu podpisu osobní věci zemřelého. Peníze nad 1000,– Kč a cennosti vydá nemocnice pozůstalým až na základě pravomocného rozhodnutí příslušného soudu.
  • Pohřeb si můžete zadat v kterékoliv pohřební službě, kterou si sami zvolíte. Jejich služby jsou obvykle komplexní – od tištění smutečního oznámení, dohodnutí typu obřadu až po smuteční květinovou výzdobu. Oblečení pro zemřelého odevzdáte ve Vámi zvolené pohřební službě. Pohřební služba Vám vystaví doklad o pohřbu.
  • Úmrtní list vystavuje matrika na Městském úřadu ve Dvoře Králové nad Labem, obvykle do jednoho měsíce od vykonání pohřbu. K jeho vydání přineste rodný, případně oddací list zemřelého.
  • Občanský průkaz (pokud ho měl zemřelý v nemocnici) je zasílán z MNDK přímo na matriku, stejně tak průkaz zdravotní pojišťovny je zasílán na příslušnou pojišťovnu. Pokud máte tyto doklady doma, odevzdejte je přímo na matriku a na pobočku zdravotní pojišťovny.
  • Osoba, která zařizuje pohřeb má dle platné legislativy nárok na 1 den placeného pracovního volna + 1 den placeného pracovního volna v den pohřbu.
  • Další podrobné informace najdete v brožuře „Základní informace pro pozůstalé“
PřílohaVelikost
PDF icon Základní informace pro pozůstalé474.09 KB