Informace pro návštěvy

Návštěvy v nemocnici jsou možné denně. Doporučené návštěvní hodiny jsou v odpoledních hodinách dle rozpisu návštěv jednotlivých oddělení. Návštěvní doba je uvedena na vstupních dveřích těchto oddělení a na internetových stránkách nemocnice www.mndk.cz.

Svou návštěvu vždy nahlaste službu konající sestře.

Návštěva v jinou dobu je možná pouze po individuální domluvě s ošetřujícím lékařem nebo primářem daného oddělení.

Na jednotkách intenzivní péče je vhodné si čas návštěvy předem domluvit s ošetřujícím lékařem.

Z hygienických a psychologických důvodů není vhodné brát na návštěvy děti do 10 let.

Desatero návštěvníka

  1. Na návštěvu nemocného člena rodiny nebo přítele se připravte.
  2. Zvažte pacientův stav a zvolte přiměřenou délku návštěvy a počet návštěvníků (doporučujeme nejvýše 2 osoby najednou).
  3. Přijďte příjemně naladěni, s ochotou naslouchat.
  4. Pacienta uklidněte a potěšte, povzbuďte v něm víru ve zlepšení stavu nebo v úplné uzdravení.
  5. Neodmítejte jeho projevy lítosti, obav, strachu, zármutku a rezignace, nemocný má na tyto projevy právo. Ventilace těchto pocitů může mít ozdravný účinek.
  6. Nesnažte se o tzv. radostný hovor za každou cenu. O svých starostech pomlčte.
  7. Sledujte, zda pacient není příliš unavený. Pokud ano, návštěvu přerušte nebo mlčte. I mlčení a držení za ruku může mít léčebný přínos.
  8. Berte ohled na spolupacienty. Opusťte pokoj v případě, že některý spolupacient je v těžkém stavu a lékař či sestra provádějí vyšetření, nebo pacient chce vykonat potřebu na lůžku.
  9. Pokud chcete pacientovi něco přinést, pamatujte na přiměřenost. Nezapomeňte se zeptat ošetřujícího personálu, zda je to pro něj vhodné.
  10. Při loučení sdělte, zda a kdy přijdete příště, slíbený termín dodržte.