Ombudsman

Kontakty

E-mailombudsman@mndk.cz
Sekretariát ředitele+420 499 300 612paní Nohejlová zprostředkuje kontakt s ombusdmanem

Umístění

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Popis pracoviště

V zájmu zlepšování a zkvalitňování zdravotní péče poskytované na pracovištích nemocnice jsme od 1. 1. 2016 zřídili funkci pacientského ombudsmana nemocnice. Zřízením této funkce chceme zkvalitnit komunikaci s našimi klienty a získávání informací s hodnocením naší práce z jejich pohledu, které následně využíváme jako důležitý zdroj toho co naši klienti považují za špatné, a je třeba zlepšit, a co naopak za potřebné pochválit.

Hlavním posláním ombudsmana je nabídnout klientům kontakt pro komunikaci s nemocnicí a pomoc při řešení jejich problémů s konkrétními lékaři či jednotlivými pracovišti. Ombudsman bude přednostně dbát na dodržování zákonných nároků pacientů v případě, kdy je pacient nespokojen s poskytovanou péčí. Zajišťuje komunikaci s klientem nebo s rodinou v rámci objektivního seznámení s průběhem a důvody poskytnutého způsobu léčby. Přijímá nejenom stížnosti, ale i návrhy na změnu v organizaci chodu a způsobu poskytování péče, stejně jako informace o kladném hodnocení a pozitivních zkušenostech s personálem na pracovištích nemocnice. Touto cestou chceme zvyšovat kvalitu naší práce k maximální spokojenosti našich klientů.

Komunikovat s ombudsmanem lze písemně, elektronicky a telefonicky. Po dohodě lze navštívit ombudsmana osobně.

Prosíme o komunikaci adresnou, zejména v případě stížností využívejte písemnou formu. Anonymní stížnosti nám neumožňují řádné prošetření a přijetí konkrétních opatření.