Oddělení klinické biochemie a hematologie

Oddělení klinické biochemie a hematologie je součástí komplementu Městské nemocnice, a.s. ve Dvoře Králové nad Labem.

Oddělení získalo certifikát od Národního autorizačního střediska pro klinické laboratoře České lékařské společnosti J. E. Purkyně, splnilo podmínky Auditu II potvrzujícího kvalitu prováděných vyšetření podle ISO 15189.

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Laboratoř se zabývá vyšetřením biologických materiálů lidského i zvířecího původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická,...

Odběry na oGTT

Orální glukozový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem glukozy v plazmě nalačno.

OGTT se dále používá v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. V tomto případě se test provádí ve 24. – 28. týdnu gravidity.

vedoucí provozu laboratoře
Pevná linka+420 499 300 693