Ceník nehrazených zdravotních služeb

Ceník nehrazených zdravotních služeb

Částky jsou uvedeny včetně DPH.
Cena poskytnutého zdravotního výkonu na žádost fyzické nebo právnické osoby (např. laboratorní vyšetření-krevní obraz, vyšetření krevní skupiny apod.) je součinem počtu bodů dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/ 1998 Sb. a hodnoty bodu. 1,58 Kč/bod
Vypracování lékařského posudku dle zák. č. 440/2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v platném znění (vč. snížené sazby DPH)
– lékař provede cílené vyšetření 550 Kč
– lékař provede komplexní vyšetření 700 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace (vč. základní sazby DPH) 200 Kč
Vyplnění tiskopisu pojišťovny „Oznámení úrazu“ (vč. základní sazby DPH) 250 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A5 a A4 jednostranně – 1 list 2 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A5 a A4 oboustranně – 1 list 4 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 jednostranně – 1 list 8 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 oboustranně – 1 list 12 Kč
CD dokument – 1 ks (vč. základní sazby DPH) 20 Kč
Zaslání faxu nebo skenování – 1 strana (vč. základní sazby DPH) 2 Kč
Sepsání žádosti do domova důchodců (vč. základní sazby DPH) 100 Kč/30 min.
– každých dalších 15 minut 50 Kč
Jednoduchý administrativní úkon (vč. základní sazby DPH) 160 Kč
Přítomnost pověřené osoby po dobu nahlížení do zdravot. dokumentace – za každých započatých 20 mni. (vč. základní sazby DPH) 130 Kč
Administrativní úkon při archivním vyhledávání (vč. základní sazby DPH) 50 Kč/započatých 15 min.
Poštovné – vždy DOPORUČENĚ Dle aktuálně platného ceníku České pošty

Fyzická či právnická osoba po zaplacení částky v provozní kanceláři nemocnice obdrží příjmový pokladní doklad.

PřílohaVelikost
PDF icon Ceník 2024705.6 KB