Ceník nehrazených zdravotních služeb

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

Cena poskytnutého zdravotního výkonu na žádost fyzické nebo právnické osoby (např. laboratorní vyšetření-krevní obraz, vyšetření krevní skupiny apod.) je součinem počtu bodů dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/ 1998 Sb. a hodnoty bodu. 1,39 Kč/bod
Vypracování lékařského posudku dle zák. č. 440/2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v platném znění (vč. snížené sazby DPH)
– lékař provede cílené vyšetření 550 Kč
– lékař provede komplexní vyšetření 700 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace (vč. základní sazby DPH) 200 Kč
Vyplnění tiskopisu pojišťovny „Oznámení úrazu“ (vč. základní sazby DPH) 250 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 jednostranně – 1 list 2 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 oboustranně – 1 list 3 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 jednostranně – 1 list 4 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 oboustranně – 1 list 6 Kč
CD dokument – 1 ks (vč. základní sazby DPH) 20 Kč
Zaslání faxu – 1 strana (vč. základní sazby DPH) 5 Kč
Sepsání žádosti do domova důchodců (vč. základní sazby DPH) 100 Kč/30 min.
– každých dalších 15 minut 50 Kč
Administrativní úkon (vč. základní sazby DPH) 50 Kč/započatých 15 min.
Administrativní úkon při archivním vyhledávání (vč. základní sazby DPH) 50 Kč/započatých 15 min.
Pobyt průvodce dítěte staršího 6 let bez stravy 250 Kč/den
Pobyt průvodce dítěte staršího 6 let se stravou 500 Kč/den
Kinesiotaping – bez materiálu (klient si donese) 80 Kč/15 min.
Kinesiotaping – náš materiál 2 Kč/1 cm
Lymfodrenáž 200 Kč/1 procedura

Fyzická či právnická osoba po zaplacení částky v provozní kanceláři nemocnice obdrží příjmový pokladní doklad.