Ceník nehrazených zdravotních služeb

Ceník nehrazených zdravotních služeb

Částky jsou uvedeny včetně DPH.
Cena poskytnutého zdravotního výkonu na žádost fyzické nebo právnické osoby (např. laboratorní vyšetření-krevní obraz, vyšetření krevní skupiny apod.) je součinem počtu bodů dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/ 1998 Sb. a hodnoty bodu. 1,58 Kč/bod
Vypracování lékařského posudku dle zák. č. 440/2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v platném znění (vč. snížené sazby DPH)
– lékař provede cílené vyšetření 550 Kč
– lékař provede komplexní vyšetření 700 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace (vč. základní sazby DPH) 200 Kč
Vyplnění tiskopisu pojišťovny „Oznámení úrazu“ (vč. základní sazby DPH) 250 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 jednostranně – 1 list 2 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 oboustranně – 1 list 3 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 jednostranně – 1 list 4 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 oboustranně – 1 list 6 Kč
CD dokument – 1 ks (vč. základní sazby DPH) 20 Kč
Zaslání faxu – 1 strana (vč. základní sazby DPH) 5 Kč
Sepsání žádosti do domova důchodců (vč. základní sazby DPH) 100 Kč/30 min.
– každých dalších 15 minut 50 Kč
Administrativní úkon (vč. základní sazby DPH) 50 Kč/započatých 15 min.
Administrativní úkon při archivním vyhledávání (vč. základní sazby DPH) 50 Kč/započatých 15 min.
Pobyt průvodce dítěte staršího 6 let bez stravy 300 Kč/den
Pobyt průvodce dítěte staršího 6 let se stravou 600 Kč/den
Kinesiotaping – bez materiálu (klient si donese) 100 Kč/15 min.
Kinesiotaping – náš materiál 4 Kč/1 cm
Lymfodrenáž 250 Kč/1 procedura

Ceník sterilizace materiálu

Výkon – parní sterilizace Cena bez DPH*
Plochá folie 5×30 cm 36,20 Kč
Plochá folie 7,5×30 cm 36,50 Kč
Plochá folie 10×30 cm 36,70 Kč
Plochá folie 15×30 cm 37,00 Kč
Plochá folie 20×30 cm 37,50 Kč
Plochá folie 25×30 cm 38,00 Kč
Plochá folie 30×30 cm 38,30 Kč
Plochá folie 35×30 cm 38,90 Kč
Plochá folie 40×30 cm 39,30 Kč
Skládané folie 7,5×30 cm 36,90 Kč
Skládaná folie 15×30 cm 38,30 Kč
Skládaná folie 20×30 cm 39,20 Kč
Skládaná folie 25×30 cm 39,80 Kč
Skládaná folie 30×30 cm 40,50 Kč
Skládaná folie 40×30 cm 42,10 Kč
Wrap 52,40 Kč

*základní sazba

Fyzická či právnická osoba po zaplacení částky v provozní kanceláři nemocnice obdrží příjmový pokladní doklad.