Duchovní služby

Máte – li při Vašem pobytu v Městské nemocnici Dvůr Králové n.L zájem o návštěvu nebo přítomnost:

  • Duchovního
  • Rozhovor
  • Naslouchání
  • Modlitbu
  • Četbu z Bible
  • Službu svátosti dle zvyklosti církve

Neostýchejte se projevit

Je možné o ně požádat přes níže uvedená telefonní čísla nebo prostřednictvím ošetřujícího personálu.

Kontakty na duchovní jednotlivých církví ve Dvoře Králové nad Labem.

Církev římskokatolická:

Církev československá husitská:

Církev českobratrská evangelická