Nahlížení do zdravotnické dokumentace

V rámci poskytování kvalitní zdravotní péče a zvyšování spokojenosti pacientů s poskytovanými službami Vám předkládáme postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace v MNDK. Postup naleznete v přiloženém souboru, který je zpracován v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění.

Ceník

Výpis ze zdravotnické dokumentace (vč. základní sazby DPH) 200 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 jednostranně – 1 list 2 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 oboustranně – 1 list 3 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 jednostranně – 1 list 4 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 oboustranně – 1 list 6 Kč
CD dokument – 1 ks (vč. základní sazby DPH) 20 Kč
Zaslání faxu – 1 strana (vč. základní sazby DPH) 5 Kč
Administrativní úkon (vč. základní sazby DPH) 50 Kč / započatých 15 min.
Administrativní úkon při archivním vyhledávání (vč. základní sazby DPH) 50 Kč / započatých 15 min.

Odeslání výpisů poštou

Dle platného sazebníku České pošty, s.p.