Whistleblowing

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Dle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) Městská nemocnice a.s., ve Dvoře Králové n. L. (dále jen „MNDK“) přijímá oznámení o protiprávním jednání či jeho hrozbách. Oblasti oznámení, kterých se protiprávní jednání týká jsou uvedeny ve formuláři F- 33 Oznámení o možném protiprávním jednání.

Vnitřní oznamovací systém (VOS)

• Pro oznámení protiprávního jednání je v MNDK zřízen vnitřní oznamovací systém.

• S podaným oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Nikdo jiný nemá k informacím přístup.

Příslušná osoba MNDK: Ing. Miroslav Vávra, CSc. – předseda správní rady

• Oznamovatel: fyzická osoba, která učinila oznámení a která při splnění zákonných podmínek požívá ochrany před odvetným opatřením

• VOS neslouží k podávání stížností na postup při poskytování zdravotních služeb. Informace o vyřizování stížností najdete zde: https://www.mndk.cz/pro-pacienty-klienty/vyrizovani-stiznosti-0

• MNDK nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona

• MNDK nepřijímá anonymní oznámení

Minimální náležitosti oznámení

• jméno, příjmení, datum narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele

• informace o možném protiprávním jednání, které je v působnosti Zákona, vč. identifikace osob, vůči kterým je oznámení směřováno,

• důkazy, na jejich základě je podáváno oznámení.

• případný souhlas oznamovatele s informováním příslušného správního, policejního nebo jiného orgánu veřejné moci

pravdivé informace - za nepravdivé oznámení může být oznamovateli dle Zákona uložena pokuta až do výše 50000,- Kč

Způsob podání oznámení

a) písemně (vyplněním formuláře F- 33 Oznámení o možném protiprávním jednání, případně volnou formou, mělo by ale obsahovat minimální stanovené náležitosti)

• zasláním poštou na adresu: Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Takto podané písemné oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být viditelně a čitelně označena nápisem „Oznámení – pouze k rukám předsedy správní rady – NEOTVÍRAT“.

• e-mailem na e-mailovou adresu whistleblowing@mndk.cz,

b) telefonicky na čísle +420 499 300 671 (hovory nejsou nahrávány),

c) osobně po předchozí domluvě (budova administrativy – předseda správní rady), nejdéle však do 14 dnů od žádosti oznamovatele.

Externí oznamovací systém (EOS)

Dále mohou oznamovatelé využít EOS bez ohledu na to, zda již předtím využili VOS. Oznámení prostřednictvím EOS lze podat ústně nebo písemně, elektronicky lze využít formulář na internetové adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni.

PřílohaVelikost
PDF icon f-33_oznameni_o_protipravnim_jednani.pdf655.29 KB