Kvalita péče

Umístění

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Popis pracoviště

Poskytovat kvalitní a bezpečnou zdravotní péči je cílem všech zaměstnanců Městské nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem (dále jen MNDK).

MNDK má zaveden systém řízení kvality dle národních akreditačních standardů Spojené akreditační komise České republiky o. p. s. (SAK ČR). Laboratorní komplement naplňuje systém kvality dle kritérií Národního autorizačního střediska klinických laboratoří (NASKL II).

Zvyšování kvality a bezpečí je dlouhodobý plánovaný a řízený proces. Tento proces plníme s pomocí Programu zvyšování kvality a bezpečí poskytované péče, kterého se aktivně účastní řídící a kliničtí vedoucí pracovníci (tým kvality), kteří spolupracují s vedením MNDK. Hodnocení kvality provádíme v souladu s požadavky legislativy ČR (Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách). Požadavky legislativy naplňujeme dodržováním Resortních bezpečnostních cílů – viz příloha.

V rámci zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb jsou v MNDK prováděny interní i externí audity, které jsou zaměřeny především na rizikové oblasti jako je manipulace s rizikovými léčivy, vedení zdravotnické dokumentace, dodržování standardů léčebné a ošetřovatelské péče, prevence nemocničních nákaz, bezpečí prostředí, nakládání s odpady a další.

Dále jsou v MNDK sledovány vybrané indikátory kvality, které monitorují rizikové činnosti spojené s poskytováním zdravotní péče, je zaveden elektronický systém Hlášení nežádoucích událostí, jejichž analýza slouží ke stanovení preventivních opatření.

Personál

Ke stažení

PřílohaVelikost
PDF icon Resortní bezpečnostní cíle467.53 KB
PDF icon Politika kvality188.91 KB