Regulační poplatky

Regulační poplatky platí pojištěnec, za dítě jeho zákonný zástupce. Pokud výše poplatků, které musí pojištěnec za daný rok uhradit, přesáhne takzvaný ochranný limit 5 000 Kč (u dětí do 18 let a osob starších 65 let 2 500 Kč), jeho pojišťovna mu částku navíc vrátí, a to do 60 dnů od uplynutí čtvrtletí, ve kterém k překročení limitu došlo. Pokud je však daná částka nižší než 50 Kč, uhradí ji pojišťovna až po uplynutí kalendářního roku. Do tohoto limitu se ale započítávají jen některé poplatky.

Regulační poplatky se platí za

  • Návštěvu pohotovosti ve všední dny od 15.30 – 7.00 nebo v sobotu, neděli a ve svátek 90 Kč.

Právní předpisy

  • Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, §16a Regulační poplatky, §16b Limity regulačních poplatků a doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely