Zvýšení úrovně operační techniky ve Dvoře Králové nad Labem

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Městská nemocnice, a. s., Dvůr Králové nad Labem, obnovuje laparoskopickou operační techniku, která umožní zvýšení úrovně komfortu a bezpečnosti pro operované pacienty na chirurgickém oddělení nemocnice.

Z vlastních prostředků nemocnice provede rekonstrukci provozované věže a s pomocí Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. pořídí náhradu za vyřazenou opotřebovanou laparoskopickou věž na druhém operačním sále.

Současně nahradí vyřazovaný operační stůl novým moderním operačním stolem. Pořizované vybavení zlepší podmínky pro operační týmy, stejně jako kvalitu péče o pacienty.

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Chirurgické oddělení Městské nemocnice má dlouholetou tradici. Poskytuje 24 hodinovou chirurgickou péči Královedvorskému regionu se spádem...