Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo výstavbu operačních sálů v naší nemocnici!

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo návrh Rady KHK na financování výstavby dvou nových operačních sálů v naší nemocnici. Investice si vyžádá 95 milionů korun z krajského rozpočtu. Zbývajících 20 milionů korun věnuje na výstavbu majitel Firmy JUTA, Jiří Hlavatý.

„Po více než čtyřech letech dohadů se vedení kraje rozhodlo pro tuto investici. Osobně jsem se kvůli ní účastnil řady jednání a jsem proto rád, že jsme se takto rozhodli. Vážím si toho, že pan Jiří Hlavatý náš záměr podpořil finančním darem minimálně ve výši 20 milionů korun,“ říká hejtman Martin Červíček.

Dva stávající operační sály dvorské nemocnice slouží pro tamní chirurgii a urologii a jejich provoz funguje v režimu 24 hodin denně. Poslední úpravy se ale uskutečnily před čtyřiceti lety, a tak současný stav neodpovídá potřebám moderní medicíny.

„Problémem je zejména jejich dispoziční řešení, které neumožňuje oddělení takzvaného špinavého a čistého provozu. Nelze plnit hygienické požadavky.

Výstavba nových sálů je tak opodstatněná a do budoucna taková investice garantuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči pro obyvatele spádové oblasti,“ vysvětluje první náměstek hejtmana Pavel Bulíček odpovědný za oblast inovací, investic a informačních technologií.

Dva nové operační sály mají vzniknout v nástavbě budovy laboratoří, která bude propojena s hlavní budovou nadzemním spojovacím krčkem. V navrženém druhém nadzemním podlaží budou vedle sálů také prostory sterilizace a provozní zázemí. Ve třetím podlaží bude technické zázemí.

Záměr má platné stavební povolení a na jeho financování přislíbila krajská rada vyčlenění 95 milionů korun v rámci Fondu rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje. Stavba by mohla začít již letos na podzim a práce by měly trvat zhruba jeden rok.