Testy na Covid-19 u plánovaných zákroků.

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Pacienti, kteří nastupují do nemocnice na plánovaný zákrok a nejsou očkovaní (nemají dva týdny po druhé dávce očkování) proti Covid-19, se musí prokázat buď Ag testem starým méně než 24 hodin nebo PCR testem starým méně než 72 hodin. V případě, že nedoloží test, bude mu proveden v nemocnici na náklady pacienta.

Osoby, které mají nárok na bezplatný test:

  1. osoby do dovršení 18 let věku,
  2. osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení informace o tom,  že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN),
  3. osoby po první dávce očkování proti Covid-19.