Nová ambulantní metoda v ošetřování hemeroidů v Královéhradeckém kraji

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

První přístroj A.M.I. HAL-RAR v Královéhradeckém kraji je k dispozici v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem pro všechny pacienty z blízkého i vzdáleného okolí.

Jak zákrok probíhá

Zákrok se provádí v rámci tzv. jednodenní chirurgie v krátkodobé anestezii, přístrojem HAL-RAR Doppler II Systém Ultrasound Proctoscope rakouské firmy A.M.I. Druhý den po zákroku je pacient propuštěn do domácího ošetření.

Zákrok je bezbolestný

Pacientům, kteří vyhledají naše pracoviště, nabízíme tuto novou, moderní, fyziologickou a miniinvazivní metodu naprosto bezbolestně v krátkodobé anestezii.

Zákrok je bezplatný

Samotný ambulantní výkon je bezplatný, pacient hradí pouze ultrazvukovou­ sondu.

Zákrok je úspěšný

V ČR je v současnosti v provozu několik těchto přístrojů a výsledky jsou velmi povzbuzující, s úspěšností až 90 %. V Královéhradeckém kraji je zatím pouze tento jediný přístroj u nás, v Městské nemocnici ve Dvoře Králové nad Labem.

Jak se objednat?

Informace, jak se na zákrok objednat a vstupní protokol předoperačního vyšetření naleznete v příloze u tohoto článku (bude dodáno) nebo na tel.: 499 300 654 a 499 300 639, chirurgické oddělení.

Kdo Vás bude operovat

Garantem metody HAL-RAR na CHS Galen je v naší nemocnici Dr. Oleg Chrolenko. Má mnoholeté zkušenosti s ošetřováním hemoroidálního onemocnění jak metodami konzervativními, semioperačními, tak i operačními v celé jejich škále.

Onemocnění

Onemocnění hemoroidy patří k nejčastějším onemocněním v oblasti konečníku u populace nad 50 let věku. Postihuje ale stále častěji i mladší věkové skupiny.

Kdo novou metodu ošetření vyvinul

Tento způsob ošetření vyvinul a poprvé publikoval v roce 1995 dr. Morigana v Japonsku. Koncem roku 2005 byla metoda vylepšena a lze ji použít k ošetření hemoroidů II. a III. st. a některých hemoroidů IV. st.

Co vlastně zkratka HAL-RAR znamená

HAL (z angl. Haemorrhoidal Artery Ligation – podvázání hemoroidálních arterií) a RAR (Recto Anal Repair – podvaz hemoroidálních cév a zasunutí vyhřezlého hemoroidu zpět do konečníku).

Jak ošetření probíhá

Ošetření provádíme přístrojem HAL-RAR Doppler II Systém Ultrasound Proctoscope. Pomocí Dopplerova efektu bezpečně vyhledáme zásobující cévu pro příslušný hemorhoidální uzel a tuto cévu následně podvážeme, v případě prolapsu uzlu pak vyhřezlý uzel po podvazu cévy reponujeme zpět do análního kanálu.

Proč se nechat ošetřit a zákrok neodkládat

Řada pacientů s ošetřením hemoroidů otálí a zbytečně trpí. Mnohé „straší“ vidina bolestí po operaci, další nemohou vynechat v pracovním nasazení a dovolit si „luxus“ pracovní neschopnosti. S příchodem této nové metody ošetření všechny zmíněné obavy vzaly za své. Po ošetření metodou HAL-RAR se ve velmi krátké době vrátíte ke svému běžnému aktivnímu způsobu života.

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Na oddělení jsou léčeni pacienti s chirurgickými infekcemi a záněty, omezenou pohyblivostí, vyžadující zvýšenou ošetřovatelskou péči,...