Nabídka zaměstnání

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem přijme do pracovního poměru zdravotní sestry / praktické sestry do nepřetržitého provozu na akutní lůžková oddělení a na oddělení následné péče. Bližší informace Vám budou sděleny na personálním oddělení na čísle 499 300 695.

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Personální oddělení

  • provádí agendu personální práce, organizuje a řídí zajišťování všech pracovněprávních a osobních záležitostí...
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Na oddělení následné péče poskytujeme dlouhodobou komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří vyžadují pobyt ve...
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Interní oddělení Městské nemocnice, a.s. se zabývá etiologií, patogenezí, klinickým obrazem, diagnostikou, terapií a prevencí vnitřních...
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Chirurgické oddělení Městské nemocnice má dlouholetou tradici. Poskytuje 24 hodinovou chirurgickou péči Královedvorskému regionu se spádem...
Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Urologie Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové n. L. je standardním pracovištěm okresního typu se spádovým územím zahrnujícím cca 150 tisíc...