Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Městská nemocnice, a.s. informuje o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví, které ukládá s okamžitou platností poskytovatelům lůžkové akutní a následné péče následující opatření:

Opatření nařizovaná poskytovatelům akutní lůžkové péče:

  1. okamžité zastavení příjmu nových pacientů za účelem poskytování plánované péče
  2. průběžné navyšování kapacit akutní lůžkové péče, včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí COVID-19, a to dle aktuální epidemiologické situace a podle predikcí potřeby hospitalizační péče,
  3. průběžné uvolňování lůžek akutní lůžkové péče překladem pacientů do následné nebo dlouhodobé péče, nebo propuštěním pacientů do domácího ošetřování, a to ve všech případech, ve kterých je překlad či propuštění pacienta možné, aniž by tím bylo ohroženo zdraví pacienta,
  4. koordinovat svoji činnost s Krajským koordinátorem intenzivní péče.

Opatření nařizovaná poskytovatelům následné lůžkové péče:

  1. průběžné uvolňování lůžek následné péče za účelem přijímání pacientů překládaných z akutní lůžkové péče,
  2. poskytování maximální součinnosti poskytovatelům akutní lůžkové péče při zajištění překladů pacientů za účelem uvolnění kapacit akutní lůžkové péče,
  3. koordinovat svoji činnost s Krajským koordinátorem intenzivní péče.