Městská nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem má další úspěch

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Průzkum společnosti HCI se zabývá hodnocením spokojenosti pacientů, zaměstnanců a ekonomické úspěšnosti lůžkových zdravotnických zařízení v ČR. Jako každý rok se Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem zúčastnila tohoto celostátního projektu a tradičně dosáhla velice pozitivního hodnocení.

V kategorii hodnocení spokojenosti pacientů se umístila mezi nemocnicemi Královéhradeckého kraje na 1. místě v kategorii ambulatních pacientů.

V dílčích částech průzkumu se Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové umístila na :

  • 32. místě v celkovém hodnocení kategorie „Finanční zdraví nemocnic“
  • 33. místě v hodnocení nemocnic s ÚZIS kódem 102, v kategorii „Bezpečnost a spokojenost hospitalizovaných pacientů“

Dosažené pozitivní hodnocení je výsledkem kvalitní práce všech zaměstnanců, zejména lékařů, středního a nižšího zdravotnického personálu.

Dlouhodobě pozitivní hodnocení našich služeb ze strany pacientů je dokladem kvality poskytované péče a potvrzením významu nemocnice v síti zdravotnických zařízení Královéhradec­kého kraje.

Dosahované výsledky jsou pozitivní zprávou pro naše stávající i potenciální klienty. Pro celý personál jsou současně závazkem k udržení a zvyšování kvality poskytované péče a vytváření přátelského a vstřícného prostředí do budoucnosti.