Hejtman Martin Červíček děkuje zdravotníkům

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Vážení zdravotníci,

dovolte, abych Vám vyjádřil úctu a poděkování v této těžké době. Počet hospitalizovaných pacientů s covid-19 narůstá geometrickou řadou, zvyšuje se i počet nemocných zdravotníků. Práce těch, kteří zůstávají ve službách, je o to náročnější a organizace práce v nemocnicích složitější. Není tu ale jen covid-19. Dále k Vám přicházejí pacienti se svými akutními potížemi.

Obrovské díky proto patří ředitelům, primářům, vrchním sestrám a také všem ostatním zdravotníkům, kteří v těchto dnech zajišťují napříč všemi obory potřebnou zdravotní péči. Dobře vím, že jste se v uplynulých týdnech museli přizpůsobit nové situaci. Mnozí z Vás pracují v nových podmínkách a denně překonávají celou řadu komplikací. Musíte se vyrovnávat s fyzickým i psychickým vypětím a bohužel zvládat i situace, kdy přes veškerou Vaši snahu, pacient nemoci podlehne.

Věřte mi, že děláme vše proto, abyste na těžkou práci nezůstali sami. Již nyní v nemocnicích vypomáhají nebo nově budou pomáhat vojáci. Neméně důležitou pomocnou silou jsou také dobrovolníci, zvláště ti, kteří mají zkušenosti ze zdravotnictví. Nepřestáváme ale hledat dál, a proto jsem v těchto dnech zveřejnil výzvu pro zdravotníky, kteří aktuálně nepracují ve zdravotnických zařízeních, aby se případně, pokud budou mít možnost, v nich zapojili a pomohli.

Budeme pokračovat v náboru studentů i laiků pro pomocné práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních a hledat další možnosti, jak složitou situaci řešit. Zároveň si ale nejen já velmi dobře uvědomuji, že dobrovolníci a externí pomocníci Vás nevystřídají, nepřevezmou odpovědnost a nemohou se zapojit do specializovaných činností. Je to na Vás. Vy, zdravotníci, jste nenahraditelní.

Čekají nás další náročné týdny. Podle prognózy, kterou máme k dispozici, by počet hospitalizovaných pacientů měl pravděpodobně dále narůstat a klíčové bude zvládnout přelom měsíce listopadu prosince. Přeji Vám do následujících týdnů hodně sil a optimismu, že to zvládnete a s velkým respektem k Vašemu současnému nasazení Vás prosím – vydržte.

Děkuji Vám.

Martin Červíček

hejtman Královéhradeckého kraje