Podpora zdraví

Podpora zdraví v MNDK

Každý z nás má zdraví ve svých rukou. Zdraví ovlivňuje mnoho faktorů – zdravý životní styl 60%, dědičnost 20%, zdravotní péče 10% a životní prostředí 10–20%. Mezi významné faktory, které podporují naše zdraví, patří správná výživa, dostatečný pohyb, kvalitní spánek, abstinence kouření, alkoholu a drog, dodržování hygienických pravidel, zvládání stresu atd. Všichni zdravotničtí pracovníci v MNDK jsou připraveni pomáhat pacientům při navrácení zdraví a prevenci nemocí. Program podpory zdraví je zaměřen na opatření k podpoře zdraví a prevenci onemocnění, jejichž cílem získat lepší kontrolu nad zdravím, případně zdraví zlepšit.

Program pro pacienty

  • Edukace diabetiků
  • Prevence infekcí – edukace o hygieně rukou
  • Stomie – Edukace stomiků
  • Edukační materiály

Program pro veřejnost

  • Prevence kardiovaskulárních onemocnění a diabetu – 1 x ročně měření krevního tlaku a pulsu, glykémie zdarma

Internetové odkazy

Poradna nutričních terapeutů Fakultní nemocnice HK tel. 495 832 230, 495 832 809

Obezitologická ambulance Fakultní nemocnice Hradec Králové tel. 495 834 844