Nahlížení do zdravotnické dokumentace

V rámci poskytování kvalitní zdravotní péče a zvyšování spokojenosti pacientů s poskytovanými službami Vám předkládáme postup při nahlížení do zdravotnické dokumentace a pořizování výpisů a kopií zdravotnické dokumentace v MNDK. Postup naleznete v přiloženém souboru, který je zpracován v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách v platném znění.

Ceník nehrazených zdravotních služeb
Vypracování lékařského posudku dle zák. 440/2001 o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění v platném znění (vč. DPH 15%)
– lékař provede cílené vyšetření 550 Kč
– lékař provede komplexní vyšetření 700 Kč
Výpis ze zdravotnické dokumentace (vč. DPH 21%) 200 Kč
Vyplnění tiskopisu pojišťovny „Oznámení úrazu“ (vč. DPH 21%) 250 Kč
Fotokopie (vč. DPH 21%) A4 jednostranně – 1 list 2 Kč
Fotokopie (vč. DPH 21%) A4 oboustranně – 1 list 3 Kč
Fotokopie (vč. DPH 21%) A3 jednostranně – 1 list 4 Kč
Fotokopie (vč. DPH 21%) A3 oboustranně – 1 list 6 Kč
CD dokument – 1 ks (vč. DPH 21%) 20 Kč
Zaslání faxut – 1 strana (vč. DPH 21%) 5 Kč
Sepsání žádosti do domova důchodců (vč. DPH 21%) 100 Kč/ 30 minut
– každých dalších 15 minut 50 Kč
Administrativní úkon (vč. DPH 21%) 50 Kč/ 15 min