Logo ESFČR
Městská nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem získala podporu projektu "Vzdělávání zaměstnanců Městské nemocnice, a.s.", který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Upozornění pro naše pacienty chirurgické ambulance na poliklinice:

Z důvodu havárie vody bude ambulance ve středu 25. února v provozu pouze do 12 hod. a po celý čtvrtek 26. února bude celý den mimo provoz.
Ordinační doba chirurgické ambulance v nemocnici se v tyto dny se nemění.

Ve dnech 1. a 2. prosince t.r. proběhl v Městské nemocnici, a. s., Dvůr Králové nad Labem, kontrolní audit zavedeného systému řízení v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti dle norem ISO 9001.2009, ISO 14001.2005 a ISO 18001.2008. Výsledkem kontrolního auditu je potvrzení oprávněnosti dalšího používání certifikace, což znamená potvrzení bezpečného prostředí pro pacienty, kvalitní péče a ekologického chování nemocnice. Kontrolní audit proběhl za přítomnosti inspektorů ČIA, což potvrzuje kvalitu a úroveň plnění certifikačních parametrů. Nemocnice získala certifikaci v roce 2004.

Vážení pacienti a partneři nemocnice, v období vánočních svátků bude provoz některých oddělení a ambulancí omezen. Informace o omezení v provozu jednotlivých oddělení jsou uvedeny zde:

Oddělení chirurgické

– omezení provozu od 22.12.2014 do 1.1.2015
– ambulance v nemocnici provoz nepřetržitý
– ambulance na poliklinice Rooseveltova bez omezení provozu, tj. provoz v pracovních dnech dle ordinačních hodin

Oddělení interní

– omezení provozu od 22.12.2014 do 5.1.2015
– ambulance v nemocnici bez omezení provozu
– ambulance na poliklinice Rooseveltova uzavřena od 22.12.2014 do 1.1.2015

Oddělení urologické

– uzavřené oddělení od 23.12. 2014 odpoledne do 29.12.2014 ráno, od 29.12.2014 7,00 hod. normální provoz
– ambulance v nemocnici – v provozu do 23.12.2014, od 24. do 28.12.2014 slouží lékaři urologie příslužbu k ÚPS chirurgických lékařů, od 29.12.2014 ambulance bez omezení provozu
– ambulance na poliklinice Rooseveltova – ordinuje 23.12.2014, potom až 6.1.2015

Oddělení ošetřovatelské péče

– bez omezení provozu

Odběrová místnost

– v nemocnici bez omezení provozu
– na poliklinice Rooseveltova uzavřena od 22.12.2014 do 2.1.2015

Upozorňujeme naše klienty, že dětská pohotovost je v naší nemocnici v provozu pouze o víkendech a státních svátcích, a to vždy od 8 do 20 hodin. V ostatní dny je nutné využít dětské pohotovosti v Oblastní nemocnici Trutnov, případně ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Další informace o lékařské službě první pomoci (LSPP) v Královéhradeckém kraji je možné nalézt na webu kraje.

Dovolujeme si upozornit na změny v ordinacích chirurgických ambulancí v nemocnici a na Nové poliklinice. Aktuální ordinační doby a rozpis lékařů, kteří poskytují ambulantní péči v jednotlivé dny v týdnu naleznete na stránkách ambulancí:
Chirurgická ambulance nemocnice
Chirurgická ambulance Nová poliklinika

V rámci pondělních odpoledních ordinačních hodin chirurgické ambulance v nemocnici je pro naše klienty připravena cévní poradna (MUDr. Otto Kavan).

Upozorňujeme naše klienty, že 5. a 12. května 2014 nebudou v naší nemocnici probíhat ultrazvuková vyšetření kyčlí u novorozenců a kojenců MUDr. Medkem. Pro vyšetření je třeba zvolit náhradní termín. Bližší informace případně podá ultrazvukové pracoviště – tel. 499 300 618.

Nový primář chirurgického oddělení
Dnešního dne byl do funkce primáře chirurgického oddělení naší nemocnice jmenován MUDr. Miloš Vaněk. Ve funkci nahradil MUDr. Georgiose Karadzose, který funkci opustil ze zdravotních důvodů. Věříme, že tato změna bude ke prospěchu celého chirurgického oddělení a bude přínosem zejména pro naše pacienty.

Na základě aktivity Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, do jehož sítě zdravotnických zařízení je nemocnice začleněna, dnes za účasti složek Integrovaného záchranného systému proběhlo cvičení zdravotnického personálu v naší nemocnici. Cvičení tohoto druhu postupně probíhají ve všech nemocnicích ZHKHK. Jejich hlavním účelem zajistit, aby byl personál nemocnice připraven správně zareagovat v případě výskytu mimořádné události, jakou může být požár lůžkového oddělení. Akce se rozeběhla v deset hodin dopoledne poté, co byl fiktivní požár na interním oddělení ve 2. poschodí zpozorován a ihned telefonicky oznámen na ohlašovnu požáru. Pracovníky interního oddělení byla zahájena evakuace mobilních pacientů (figurantů). Po příjezdu posádek HZS byly z budovy dvě imobilní pacientky evakuovány hasiči na nosítkách, jedna mobilní potom opustila pokoj oknem po hasičském žebříku. Celý zásah trval přibližně půl hodiny. Kromě hasičského záchranného sboru ze Dvora Králové nad Labem se akce zúčastnili také dobrovolní hasiči z Bílé Třemešné a Hajnice, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Policie ČR a Městská policie Dvůr Králové nad Labem. Akce nijak neohrozila ani neomezila pacienty nemocnice, naopak ověřila připravenost personálu nemocnice a jednotlivých složek IZS správně reagovat na případný skutečný požár oddělení.

Dnešním dnem se ujal funkce primáře chirurgického oddělení naší nemocnice MUDr. Georgios Karadzos, který nahradil ve funkci dosavadního primáře oddělení, MUDr. Patrika Víta. Přejeme nově jmenovanému primáři i celému chirurgickému oddělení hodně štěstí v další odborné práci a věříme, že tato změna bude přínosem pro naše pacienty.

V pondělí 5. srpna 2013 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná jednotka intenzivní péče našeho chirurgického oddělení. Během náročné rekonstrukce byla původní JIP rozšířena, byly vybudovány nové technické rozvody a stanice pro ošetřující sestry. Zvětšil se i prostor pro manipulaci s jednotlivými lůžky a došlo k celkové modernizaci pracoviště. Věříme, že to ocení nejen obětaví pracovníci oddělení, ale zejména naši pacienti.