Logo ESFČR
Městská nemocnice a.s. ve Dvoře Králové nad Labem získala podporu projektu "Vzdělávání zaměstnanců Městské nemocnice, a.s.", který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu (ESF) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státního rozpočtu ČR.

Nový primář chirurgického oddělení
Dnešního dne byl do funkce primáře chirurgického oddělení naší nemocnice jmenován MUDr. Miloš Vaněk. Ve funkci nahradil MUDr. Georgiose Karadzose, který funkci opustil ze zdravotních důvodů. Věříme, že tato změna bude ke prospěchu celého chirurgického oddělení a bude přínosem zejména pro naše pacienty.

Na základě aktivity Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, do jehož sítě zdravotnických zařízení je nemocnice začleněna, dnes za účasti složek Integrovaného záchranného systému proběhlo cvičení zdravotnického personálu v naší nemocnici. Cvičení tohoto druhu postupně probíhají ve všech nemocnicích ZHKHK. Jejich hlavním účelem zajistit, aby byl personál nemocnice připraven správně zareagovat v případě výskytu mimořádné události, jakou může být požár lůžkového oddělení. Akce se rozeběhla v deset hodin dopoledne poté, co byl fiktivní požár na interním oddělení ve 2. poschodí zpozorován a ihned telefonicky oznámen na ohlašovnu požáru. Pracovníky interního oddělení byla zahájena evakuace mobilních pacientů (figurantů). Po příjezdu posádek HZS byly z budovy dvě imobilní pacientky evakuovány hasiči na nosítkách, jedna mobilní potom opustila pokoj oknem po hasičském žebříku. Celý zásah trval přibližně půl hodiny. Kromě hasičského záchranného sboru ze Dvora Králové nad Labem se akce zúčastnili také dobrovolní hasiči z Bílé Třemešné a Hajnice, Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Policie ČR a Městská policie Dvůr Králové nad Labem. Akce nijak neohrozila ani neomezila pacienty nemocnice, naopak ověřila připravenost personálu nemocnice a jednotlivých složek IZS správně reagovat na případný skutečný požár oddělení.

Dnešním dnem se ujal funkce primáře chirurgického oddělení naší nemocnice MUDr. Georgios Karadzos, který nahradil ve funkci dosavadního primáře oddělení, MUDr. Patrika Víta. Přejeme nově jmenovanému primáři i celému chirurgickému oddělení hodně štěstí v další odborné práci a věříme, že tato změna bude přínosem pro naše pacienty.

V pondělí 5. srpna 2013 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná jednotka intenzivní péče našeho chirurgického oddělení. Během náročné rekonstrukce byla původní JIP rozšířena, byly vybudovány nové technické rozvody a stanice pro ošetřující sestry. Zvětšil se i prostor pro manipulaci s jednotlivými lůžky a došlo k celkové modernizaci pracoviště. Věříme, že to ocení nejen obětaví pracovníci oddělení, ale zejména naši pacienti.

Slavnostní otevření pobočky Královéhradecké lékárnyDne 13. června 2013 ve 13:30 hod. proběhne na Nové poliklinice ve Dvoře Králové nad Labem slavnostní otevření pobočky Královéhradecké lékárny. Akce proběhne za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje, Bc. Lubomíra France.
V budově nemocniční polikliniky v centru města Městská nemocnice provozuje vlastní interní, chirurgickou a urologickou ambulanci, pracoviště rehabilitace, rentgenu a odběrové místnosti.
Nová lékárna patří do sítě společnosti Královéhradecká lékárna a.s., kterou většinové vlastní Královéhradecký kraj. Kromě lékáren dodává společnost léčiva všem lůžkovým oddělením nemocnic Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje (ZHKHK). Společnost Královéhradecká lékárna (www.khl.cz) vznikla na začátku roku 2008 jako akciová společnost řízená ZHKHK. Dnes její lékárny slouží lidem v nemocnicích v Náchodě, Trutnově, Rychnově nad Kněžnou, Broumově a na poliklinice v Náchodě.
PharmDr. Jana Třešňáková, krajská radní zodpovědná za oblast zdravotnictví, uvedla: „Chtěli jsme přijít se systémem, který by lidem nabídl možnost, jak ušetřit. Klienti dostávají Kartu zdraví zdarma. Ukazuje se, že věrnostní karta lidi oslovila a hojně ji využívají“. Věrnostní karta umožní klientům lékárny sbírat bonusové body, které budou moci použít na další slevu na léky.
Jak se vyjádřil ředitel ZHKHK, Ing. Miroslav Vávra, CSc., Královéhradecká lékárna přináší komfort pro pacienty, kteří si mohou vyzvednout léky přímo na místě. Nemusejí tak obíhat jednotlivé lékárny a shánět potřebný lék. Mají garanci, že je lék s nejnižším doplatkem a ještě ho seženou na místě.

Od 8. července do 23. srpna bude odběrová místnost na nové poliklinice uzavřena z důvodu dovolených. Odběry krve budou prováděny pouze v odběrové místnosti laboratoře v nemocnici.

Hlavní budovaOd 1. ledna 2013 dochází v nemocnici ke změně ordinační doby dětské pohotovosti. Nově bude mít dětská pohotovost ordinační hodiny pouze o sobotách, nedělích a státních svátcích od 8 do 20 hod.
Děkujeme ze pochopení.

Dne 27. listopadu 2012 se v konferenčním sálu Penzionu za vodou ve Dvoře Králové nad Labem uskutečnila tradiční vzdělávací akce pro zdravotní sestry, zdravotnické záchranáře a zdravotní laboranty, kterou pořádala Městská nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem.

Odborný program akce tvořily následující přednášky:
Městská nemocnice a. s. v roce 2012 – Michal Súkup
Laboratoř vs. oddělení – Ing. Josef Weyman
Cholecystektomie laparoskopická a klasická – MUDr. Lenka Vítová
Adaptace na stres – Vladimíra Vítová
Péče o pacienta se zlomeninou krčku kosti stehenní – Monika Tauferová
Intraoseální a intraportální přístup do krevního oběhu – Milada Suchardová
Rehabilitace po artroskopii kolenního kloubu – prim. MUDr. Patrik Vít

12. Královédvorský ošetřovatelský denDovolte nám pozvat Vás na XII. Královédvorský ošetřovatelský den, který se koná dne 27. 11. 2012 v konferenčním sálu Penzionu Za vodou ve Dvoře Králové nad Labem, Poděbradova ulice. Začátek akce je ve 13 hodin, registrace účastníků probíhá od 12:30 hod. na místě. Akce se koná pod záštitou PharmDr. Jany Třešňákové, krajské radní pro zdravotnictví Královéhradeckého kraje Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje.
Účast na akci je ohodnocena v rámci kreditního systému ČAS čtyřmi kreditními body, každý účastník obdrží na závěr potvrzení o účasti.
Akce je určena pro všeobecné sestry, zdravotnické laboranty a zdravotnické záchranáře. Potvrzení o účasti bude předáno přítomným na základě jejich účasti na závěr programu. Zaslání potvrzení poštou či předání v pozdějším termínu mimo den konání konference je vyloučeno.
Účastnický poplatek činí 100 Kč (pro zaměstnance Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové nad Labem zdarma) a bude vybírán přímo na místě. V ceně poplatku je zahrnuta účast na odborném programu a občerstvení.

Program akce a přihláška ke stažení.

Upozornění – od úterý 16. října 2012 je urologická a neurologická ambulance na Nové poliklinice trvale přestěhována do zrekonstruovaných prostor v 1. poschodí. Pacienti mohou využít nově vybudovaného výtahu.