Předsedou představenstva Oblastní nemocnice Jičín se stal MUDr. Tomáš Jedlička, MHA

Oblastní nemocnice Jičín, a.s.

Předsedou představenstva a ředitelem Oblastní nemocnice Jičín a.s. (ONJ) byl jmenován MUDr. Tomáš Jedlička, MHA. „Jmenování doktora Jedličky je v souladu s personální politikou Královéhradeckého zdravotnického holdingu, kdy vrcholové manažerské pozice chceme nabídnout špičkovým manažerům – odborníkům, kteří již dlouhodobě řídili zdravotnická zařízení s vynikajícími hospodářskými i odbornými výsledky.“ říká předseda představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a.s. Jiří Skřivánek.

Dosavadní ředitelka jičínské nemocnice Ing. Dana Kracíková odstoupila k poslednímu dni roku 2014 na vlastní žádost ze své funkce. Uspěla v loňských komunálních volbách a dnes zastává funkci starostky města Železnice. „Tomáš Jedlička vedl jako ředitel dvě oblastní nemocnice, a to s velmi dobrými výsledky. Jako lékař a dlouholetý manažer je i přirozenou autoritou u odborné veřejnosti. Vést velkou společnost, jakou bezpochyby Oblastní nemocnice Jičín je, bude pro něj další životní výzva“ dodává Jiří Skřivánek.

MUDr. Tomáš Jedlička, MHA je původní profesí chirurg. Jako ředitel úspěšně vedl 15 let nemocnici v Hořovicích a 5 let nemocnici v Mělníce. Velmi aktivně pracoval v Asociaci českých a moravských nemocnic a přednáší na odborných seminářích a kongresech.