Nadační fond Městské nemocnice přijímá nové žádosti o stipendium pro studenty zdravotnických škol

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Správní rada Nadačního fondu pro podporu Městské nemocnice, a. s., v rámci „Stipendijního programu“ na zajištění nových nelékařských zdravotnických pracovníků pro nemocnici schválila pro akademický školní rok 2019/2020 dva nové termíny pro podávání žádostí o stipendium: 1. 1. – 30. 4. a 1. 7. – 30. 9. 2020. Stipendia jsou určeny pro studenty absolventských ročníků zdravotnických škol ve školním roce 2019/2020. V prvním kole je možné podávat žádosti nejpozději do 30. 4. 2020, v druhém kole do 30. 9. 2020. Veškeré informace a podmínky pro poskytnutí stipendia najdete na: http://www.mndk.cz/…kralove-nl-3