Nabízíme stipendijní programy pro studenty zdravotnických oborů

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Královéhradecký kraj finančně motivuje studenty zdravotnických oborů, aby zůstali po studiích pracovat v krajských zařízeních. Studenti posledních ročníků zdravotnických škol a nelékařských oborů mohou získat jednorázové stipendium ve výši 60–80 000 Kč, pokud se zavážou k práci v krajských nemocnicích na dobu min. 3 roky. Stipendia jsou vypisována Nadačními fondy jednotlivých nemocnic, které vznikly při daných městech. Každý program se trochu liší od potřeb dané nemocnice, výší stipendia a termínem podání. Také město Dvůr Králové nad Labem má program vypsaný.

Nadační fond pro podporu Městské nemocnice Dvůr Králové nad Labem vypsal stipendijní program pro absolventy zdravotnických škol. Pro akademický rok 2018/2019 se stipendia vztahují na obory všeobecná sestra, praktická sestra, radiologický asistent a fyzioterapeut, a to s výší stipendia 80 tisíc Kč.

Každý žadatel o stipendium je oprávněn podat pouze jednu žádost, která musí být doručena nejdéle do 15. dubna 2019 na adresu Nadačního fondu.

Podmínky programu a přihlášku najdete zde: http://www.mndk.cz/…kralove-nl-3