Městská nemocnice má další úspěchy

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Konec letošního roku byl pro naše zaměstnance ve znamení vysokého pracovního vytížení. O to více můžeme být potěšení skutečností, že naše nemocnice úspěšně prošla procesem akreditace ze strany Spojené akreditační komise.

Nemocnice průběžně usiluje o neustálé zvyšování kvality poskytované péče a investice do personálního a přístrojového vybavení. V rámci zvyšování kvality služeb tak nemocnice přijala za své akreditační standardy a právě úspěšně zvládnutá akreditace je potvrzením toho, že si ve svém úsilí vede nadmíru dobře. Jako každý rok se také Městská nemocnice, a.s. Dvůr Králové nad Labem zúčastnila celostátního průzkumu společnosti HCI, který se orientuje na hodnocení spokojenosti pacientů, zaměstnanců a ekonomické úspěšnosti jednotlivých lůžkových zdravotnických zařízení v České republice.

S potěšením jsme přijali výsledky letošního průzkumu, když naše nemocnice tradičně dosáhla velice pozitivního hodnocení. V kategorii hodnocení spokojenosti pacientů se umístila mezi nemocnicemi Královéhradeckého kraje na 1. místě v kategorii ambulatních pacientů a na 2. místě v kategorii pacientů hospitalizovaných. Dlouhodobě pozitivní hodnocení ze strany pacientů vnímáme jako doklad kvality poskytované péče a ocenění kvalitní prácenašich zaměstnanců, zejména lékařů, středního a nižšího zdravotnického personálu.