Krajské nemocnice propojí jednotný informační systém za 36 milionů korun

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Za nemocniční informační systém zaplatí Královéhradecký kraj 36 milionů korun s DPH. V pondělí o tom rozhodla rada kraje. Software dodá společnost ICZ. Nový informační systém propojí všechny krajské nemocnice a pomůže lékařům v lepším přístupu o zdravotním stavu pacientů.

„Za 36 milionů korun Královéhradecký kraj nakoupí pro své nemocnice jednotný informační systém. Vznikne tak několik centrálních míst, kde se budou shromažďovat a odkud budou dále odcházet informace potřebné pro chod všech našich nemocnic. Aktuálně má každá nemocnice svůj vlastní informační systém. Tyto systémy jsou ale zastaralé, nemají potřebnou podporu a jejich další údržba je komplikovaná a finančně náročná,“ sdělil náměstek Aleš Cabicar odpovědný za zdravotnictví.

Vedle pořízení nového softwaru kraj nakoupí nové servery a počítače. Na celý projekt hodlá vynaložit 98 milionů korun. Většinu těchto výdajů pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Administraci projektu provádí krajské Centrum investic, rozvoje a inovací.

Kraj vypsal veřejnou zakázku na dodávku nemocničního systému v říjnu 2017. Přihlásilo se pět uchazečů. Nejnižší cenu nabídla společnost ICZ, kterou v červnu 2018 rada kraje schválila jako vítěze. Na toto rozhodnutí podal další účastník soutěže rozklad na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který soutěž vrátil zpět do stadia hodnocení nabídek. V lednu 2019 se uskutečnilo další kolo prezentací nabídek zúčastněných firem. V dubnu rada kraje schvaluje veřejnou soutěž na výběr dodavatele.

Nemocniční informační systém (NIS) je klíčový software, který má na starost mapování, evidování a uchovávání všech lékařských procesů – zpráv, výsledků a objednávek. Vedle NIS v nemocnicích fungují další systémy (např. laboratorní systém nebo systém na zpracování a rozesílání obrazové dokumentace, jako jsou výsledky rentgenu, CT, ultrazvuku, magnetické rezonance apod.). Dále nemocnice využívají systémy pro řízení jednotlivých oblastí (stravovací systémy, řízení centrálních sálů, objednávkové systémy, ekonomický, personální systém apod.).

zdroj: tisková zpráva KH kraje