Krajské nemocnice bude od příštího roku řídit jedna správní rada. Návrh projednají zastupitelé

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Rada Královéhradeckého kraje doporučila zastupitelstvu schválit návrh na změnu stanov Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, a. s. Tato změna povede k úpravě stávajícího dualistického systému vedení nemocnic na monistický systém – všechny krajské nemocnice povede představenstvo zdravotnického holdingu, které bude mít postavení správních rad jednotlivých nemocnic. Jeho členy budou ředitelé těchto nemocnic.

„Doporučili jsme zastupitelstvu změnu v organizaci Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje, která povede k zefektivnění vedení krajských nemocnic. Na základě těchto změn vznikne jeden kolektivní orgán, který bude řídit všechny nemocnice v rámci holdingu a který bude spoluodpovídat za jejich výsledky,“ informoval náměstek Aleš Cabicar odpovědný za oblast zdravotnictví. „Jedná se o první krok k dlouho připravovanému sloučení krajských nemocnic a holdingu v jeden funkční celek,“ doplnil Cabicar, kterého radní pověřili projednat další změny v příslušných zastupitelských výborech.

Pakliže krajští zastupitelé radou doporučený návrh schválí, dojde od 1. 1. 2019 ke změně na úrovni nemocnic, kdy nebudou existovat dozorčí rady jednotlivých nemocnic, ale pouze na úrovni zdravotnického holdingu. Správní radu pak bude tvořit představenstvo zdravotnického holdingu a statutární ředitelé krajských nemocnic.

tisková zpráva Královéhradeckého kraje