Koalice jednala o krajském zdravotnictví

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Oblast zdravotnictví bylo předmětem dnešního mimořádného jednání nejvyšších představitelů koalice Královéhradeckého kraje. Schůzi svolal hejtman Jiří Štěpán kvůli personální a hospodářské situaci v nemocnicích v Náchodě, ve Dvoře Králové nad Labem a v Trutnově.

Nedělní jednání koalice se zabývalo situací ve zdravotnictví a přineslo následující výsledky:

  • vedení kraje se bude urychleně zabývat otázkou systémového řízení krajského zdravotnictví. Odborně zváží možnosti řízení krajských nemocnic prostřednictvím samostatných akciových společností nemocnic, nebo zváží další potřebné změny v současném systému holdingu,
  • koalice se shodla na vytvoření krizového týmu, kdy náměstek pro zdravotnictví Aleš Cabicar bude intenzivně spolupracovat a odpovídat za naplnění potřebných změn, které povedou ke konsolidaci a stabilizaci jednotlivých nemocnic. Náměstek pro zdravotnictví bude intenzivně komunikovat s dalšími členy krizového týmu, tedy hejtmanem Královéhradeckého kraje Jiřím Štěpánem a prvním náměstkem Martinem Červíčkem,
  • bude vyhodnocena činnost a odpovědnost jednotlivých představitelů v rámci managementu Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje a jednotlivých nemocnic včetně personální odpovědnosti,
  • na základě detailního vyhodnocení hospodaření jednotlivých nemocnic budou urychleně přijata odpovídající hospodářská opatření pro ekonomickou stabilizaci krajského zdravotnictví,
  • s ohledem na některé chyby v komunikaci s lékařskou veřejností bude v následujícím období upravena komunikace, která bude mít za cíl odstranit malou či nedostatečnou informovanost při řešení jednotlivých problémů v krajském zdravotnictví,
  • vedení kraje se domluvilo na konečném navýšení platů lékařského a nelékařského personálu ve výši 10 % do tarifů a i 10 % do DPČ, přestože poskytované finance cestou úhradové vyhlášky nekryjí v plné výši toto navýšení.

    tisková zpráva Královéhradeckého kraje