Úspěšné obhájení certifikátů

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem v prosinci roku 2015 opět úspěšně obhájila certifikáty kvality, enviromentu a bezpečnosti.

Městská nemocnice, a.s., ve Dvoře Králové nad Labem tyto certifikáty obhájila dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Nemocnice získala certifikaci v roce 2004 a každoročně obhajuje plnění jejích podmínek.

Každé tři roky je nemocnice podrobena komplexní recertifikaci. Oprávněnost a úroveň certifikace byla potvrzena na celostátní úrovni Českým institutem pro certifikaci.