Úpravy a zateplení budovy následné péče

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Dne 24. 8. 2015 byla zahájena 2. etapa zateplení budovy následné péče, která bude probíhat za plného provozu oddělení do ledna 2016.

Realizovaná 1. etapa zateplení zajistila výměnu oken a zlepšila úroveň tepelné pohody na pacientských pokojích a samozřejmě znamenala snížení nákladů na temperování celého objektu.

V rámci 2. etapy bude provedeno zateplení pláště budovy a zateplení střechy včetně její rekonstrukce.

Protože práce budou probíhat za provozu oddělení, tj. za přítomnosti pacientů, bude nezbytné částečně omezit pohyb pacientů a zejména jejich návštěv v okolí budovy následné péče z důvodu jejich bezpečnosti.

Vzhledem ke skutečnosti, že prováděné úpravy zvýší úroveň prostředí pro pacienty, věříme, že naši pacienti a jejich návštěvy budou tolerovat dočasná omezení, která jsou nezbytná v zájmu jejich bezpečnosti.

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem
Na oddělení následné péče poskytujeme dlouhodobou komplexní ošetřovatelskou a rehabilitační péči pacientům, kteří vyžadují pobyt ve...