Studenti šestých ročníků lékařských fakult mohou znovu žádat o stipendium 120 tisíc korun

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

O stipendium ve výši 120 tisíc korun mohou znovu žádat studenti šestých ročníků kterékoliv lékařské fakulty v České republice. Během prvního kola, které proběhlo na podzim, rozdělil Královéhradecký kraj 2,4 milionu korun z původně vyčleněných 4,8 milionu korun. O zbytek prostředků mohou studenti žádat nyní až do konce března 2017. Podmínky zůstaly zachovány jako během prvního kola.

„Maximální výše jednorázové pobídky je stanovena stejně tak jako v podzimním kole stipendií na 120 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočerpání vyčleněných prostředků, rozhodli jsme se podmínky stipendií neměnit. V prvním kole jsme poskytli stipendium dvacítce mladých mediků a nyní očekáváme, že výsledek bude podobný“, řekl náměstek hejtmana odpovědný za zdravotnictví Aleš Cabicar.

Stipendia budou medikům poskytnuta ze Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje, kam kraj vloni vložil 4,9 milionu korun. V rámci prvního kola zažádalo o stipendium 20 mediků, kterým bylo vyplaceno dohromady 2,4 milionu korun. Za finanční pobídku by se měl student zavázat, že si zvolí nabízený specializační obor z vytipovaných nejohroženějších, a že bude pracovat u poskytovatele zdravotnických služeb na území Královéhradeckého kraje nejméně po dobu čtyř let.

Šanci získat stipendium budou mít medici, kteří se zaváží absolvovat specializační (předatestační) přípravu v některém z těchto oborů (obory jsou určeny pořadím od nejpotřebnějších):

  1. Psychiatrie
  2. Vnitřní lékařství
  3. Dětské lékařství
  4. Anesteziologie a intenzivní medicína
  5. Radiologie a zobrazovací metody
  6. Neurologie
  7. Praktické lékařství pro děti a dorost
  8. Urologie
  9. Radiační onkologie
  10. Všeobecné praktické lékařství

V podzimním kole rozdělování stipendií byl největší zájem o obor vnitřní lékařství, dále o obor psychiatrie, neurologie, dětské lékařství, anesteziologie a intenzivní medicína a urologie.

Žádosti o stipendium mohou zájemci podávat až do 31. března 2017.

Veškeré podmínky, které musí žádost o stipendium splňovat, jsou uvedeny na webových stránkách kraje zde.

Mgr. Martina Götzová
odbor kanceláře hejtmana │ tiskové oddělení
tel.: 495 817 203 │ 702 210 839
Pivovarské náměstí 1245 │ 500 03 │ Hradec Králové
e-mail: mgotzova@kr-kralovehradecky.cz
www.kralovehradeckykraj.eu
www.kr-kralovehradecky.cz