Školení s praktickým nácvikem na téma Zástava krvácení v GIT pomocí hemostatického klipu QuickClip Pro a Danišova stentu

Městská nemocnice, a.s., Dvůr Králové nad Labem

Dne 11. 6. 2015 se na Endoskopickém pracovišti Městské nemocnice a.s. Dvůr Králové n. L. konalo školení s praktickým nácvikem na téma Zástava krvácení v GIT pomocí hemostatického klipu QuickClip Pro školitelem Mgr. Michalem Burianem, Dis., z firmy Olympus a Zástava krvácení z jícnových varixů pomocí Danišova stentu školitelem Ing. Tomášem Bedřichem z firmy Ella-Cs, s.r.o, která je výrobcem tohoto stentu.

Akutní krvácení z jícnových varixů patří mezi nejzávažnější komplikace portální hypertenze, jejíž nejčastější příčinou je jaterní cirhóza. Při řešení tohoto život ohrožujícího stavu se stále více uplatňují endoskopické metody, v posledních letech pak zejména Danišův stent. Danišův stent je světově unikátní kovový potažený samoexpandibilní stent, který zavádí endoskopující lékař po vodiči do distálního jícnu. Výhodou oproti balónkové Sengstakenově-Blakemorově sondě, která se doposud používala, je možnost provedení dalšího endoskopického ošetření a polykání tekutin i stravy. Některé menší evropské studie prokázály jeho účinnost až 100%.

Stent se aplikuje na nejvýše 7 dní a poté se musí z jícnu vyjmout. K jeho vytažení slouží speciální nástroj, tzv. extraktor, kterým se šetrně stent extrahuje z jícnu, aniž by došlo k jeho poranění. Díky této metodě mohou lékaři našeho endoskopického pracoviště a lékaři chirurgického oddělení ošetřit urgentní stav krvácení z jícnových varixů.

Pracoviště endoskopie provádí jak základní endoskopické výkony horní i dolní části trávicího traktu (gastroskopie, kolonoskopie), tak i...