MUDr. Martin Šimák

místopředseda představenstva

primář anesteziologického a resuscitačního oddělení

Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
simak.martin@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Pevná linka+420 499 866 207