MUDr. Petra Drábková

primářka

Dětské lékařství
Oblastní nemocnice Trutnov, a.s.
Emailové adresy: 
drabkova.petra@nemtru.cz
Telefonní čísla: 
Lékařský pokoj+420 499 866 518