Ceník nehrazených zdravotních služeb

Částky jsou uvedeny včetně DPH.

Cena poskytnutého zdravotního výkonu na žádost fyzické nebo právnické osoby (např. laboratorní vyšetření-krevní obraz, vyšetření krevní skupiny apod.) je součinem počtu bodů dle Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/ 1998 Sb. a hodnoty bodu. 1,22 Kč/bod
Výpis ze zdravotnické dokumentace (vč. základní sazby DPH) 200 Kč
Vyplnění tiskopisu pojišťovny „Oznámení úrazu“ (vč. základní sazby DPH) 250 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 jednostranně – 1 list 2 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A4 oboustranně – 1 list 3 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 jednostranně – 1 list 4 Kč
Fotokopie (vč. základní sazby DPH) A3 oboustranně – 1 list 6 Kč
CD dokument – 1 ks (vč. základní sazby DPH) 20 Kč
Zaslání faxu – 1 strana (vč. základní sazby DPH) 5 Kč
Sepsání žádosti do domova důchodců (vč. základní sazby DPH) 100 Kč/30 min.
– každých dalších 15 minut 50 Kč
Administrativní úkon (vč. základní sazby DPH) 50 Kč/započatých 15 min.
Administrativní úkon při archivním vyhledávání (vč. základní sazby DPH) 50 Kč/započatých 15 min.
Pobyt průvodce dítěte staršího 6 let bez stravy 200 Kč/den
Pobyt průvodce dítěte staršího 6 let se stravou 400 Kč/den
Kinesiotaping – bez materiálu (klient si donese) 75 Kč/15 min.
Kinesiotaping – náš materiál 2 Kč/1 cm

Fyzická či právnická osoba po zaplacení částky v provozní kanceláři nemocnice obdrží příjmový pokladní doklad.